Hibe Projeleri

2021 Yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-ADU) Projeleri kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan 2021-1-TR01-KA220-ADU-000029357 numaralı ve “Women Empowerment in Agricultural Cooperatives” isimli projemiz uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirilmesi tabi tutulmuş ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda seçim sürecine dahil edilmiş olup azami 134.324,00 Avro hibe desteği ile kabul edilmiştir.

-

Erasmus + Programı Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-VET) Faaliyeti kapsamında Silivri Belediyesi koordinatörlüğünde sunulan 2021-1-TR01-KA220-VET-000029507  numaralı ve “An Innovative VET Perspective On Agriculture For Climate Change Adaptation” isimli stratejik ortaklık projemiz uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirilmesi tabi tutulmuş ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda seçim sürecine dahil edilmiş olup azami 216,840.00 Avro hibe desteği ile kabul edilmiştir.


Fotoğraflar